Bli sponsor


Sponsra Hasse & Tage-museet!

På begäran har vi nu utformat sponsorpaket till de företag och verksamheter som vill vara med och rädda och stötta Hasse & Tage-museet och dess utvecklade verksamhet.

Lilla paketet – 5.000 kr
Fyra medlemsskap i vänföreningen/fribiljetter till museet.
Tack till-lista på hemsidan/logga och på sponsorskylt i museet, under ett år.

Mellanpaketet – 10.000 kr
Åtta medlemsskap i vänföreningen/fribiljetter till museet.
Specialvisning på museet.
Tack till-lista på hemsidan/logga och på sponsorskylt i museet, under ett år.

Stora paketet – 30.000 kr
I det stora paketet ingår 16 medlemsskap/fribiljetter, specialvisning på museet med tilltugg och present, plats på hemsidan och skylt på museet.

Vill du skänka större belopp så blir vi bara ännu gladare, ännu mer ödmjuka och vi får råd att göra ännu fler och ännu större saker!


Vi är nu en helt ny styrelse på Hasse & Tage-museet/i vänföreningen. 

Vi är en glad och kunnig grupp som vill ta hand om och vårda den permanenta utställningen, lyfta och utveckla museet och på flera sätt sprida kunskapen om Hasse & Tages konstnärsskap, verk, humanism och lusten till ord och berättande.

Vi planerar att utöka verksamheten och koppla ihop den fasta utställningen med annexet/kaféet och liten scen till en tydlig förlängning av museet med en ny flexibel utställningsyta. Vi har redan knutit och återknutit kontakter med människor som har arbetat med H&T och/eller i deras anda och vill vara med och vidareutveckla.

Konstnärer, museimänniskor, filmarbetare och andra institutioner som kommer att vara våra samarbetsparter från och med nu och i framtiden.

Vi vill att Tomelillas bästa hörna ska bli en kulturell mötesplats som blir en nationell angelägenhet.               

Vår ambition är också att hålla museet öppet året runt, jobba med grupper, skolor, integration, föreläsningar och pedagogisk verksamhet/workshops. 

År 2016, sjösattes också HASSE & TAGE FILMFESTIVAL.

Ett samarbete mellan Hasse & Tage-museet och Kulturföreningen Viljan. Fyra späckade dagar med film, föreläsningar, uppläsningar, musik och andra tillbehör. Filmfestivalen kommer att vara årligt återkommande, alltid 28/6-1/7, fokusera på olika områden kopplat till Hasse & Tage och filmkonst/filmproduktion.

Bästa hälsningar
Styrelsen Hasse & Tage-museet

Matilda Pyk, Göran Göransson, Maj Ström, Ulf Mårtensson, Lars Bergström och Anders Beckman.

info@hasseotagemuseet.se

Telefon 010-2022000

Sparbanken Skåne

Bankgiro 728-9010