Om vänföreningen


Världens minsta filmmuseum – Världens största Hasse & Tage-museum drivs sedan 1 januari 2011 i Vänföreningens regi.  Gå med i Hasse & Tage-museets Vänner och stöd arbetet med att trygga museets fortsatta verksamhet!

Vänföreningens syfte är att stödja, främja och sprida kännedom om Hasse & Tage-museets verksamhet samt att arbeta med att lyfta fram och aktualisera den kulturskatt som Hasse & Tage tillsammans och var för sig skapat under många år.

Hasse & Tage-museets Vänner bildades i Tomelilla 2010-07-08 och är öppen för alla som vill stödja arbetet med att trygga museets framtid.