Kallelse till Årsmöte för Hasse & Tage museets vänner, tisdagen den 5/7 2016 kl 18 på Cafeet, Bangatan 2.

Alla medlemmar är hjärtligen välkomna, vi ber er anmäla till info@hasseotagemuseet.se – Välkomna!

Filmfestival

Världens minsta filmmuseum –
Världens största Hasse & Tage-museum


Museet-600

Värdens minsta filmmuseum Värdens största Hasse & Tage-museum