Bli medlem

STÖD MUSEETS FORTLEVNAD

GENOM ATT BLI MEDLEM I FÖRENINGEN

Fyll i formuläret nedan och tryck på "Skicka"-knappen.

Medlemsavgiften 88 kronor sätts in på bg 728-9010, eller Swishas till 123-154 22 65

Glöm inte att ange namn och hemort på inbetalningen.


 
 
 
 
 
 
 
Jag har läst informationen och accepterar att föreningen lagrar mina uppgifter.
 
 

Viktig information om GDPR, som reglerar lagring av personuppgifter.

De personuppgifter du lämnar till oss används på två sätt; dels för att kontakta dig i ärenden som berör ditt medlemskap i föreningen, dels för att kunna föra statistik bland annat över åldersfördelning samt hur medlemmarna fördelar sig över landet.

Du kan när som helst begära ett registerutdrag över de uppgifter vi har lagrade om dig.

Du kan när som helst begära att få dina uppgifter ändrade.

Vill du av någon anledning inte finnas i registret kan du när som helst begära att få dina uppgifter raderade. Du måste då vara medveten om att vi inte kan kontakta dig med information eller exempelvis kallelse till årsmöte och andra möten. Detta gäller även om du tillåter oss att lagra dina uppgifter, men inte att använda dem.