Om föreningen

HASSE & TAGE-MUSEETS VÄNNER

"Vännerna" som sörjer för museets drift, utveckling och spridning


När museet öppnade 1 juli 2006 var det Tomelilla kommun som var huvudman och stod för drift och marknadsföring av museet. Men tanken var redan från början att museet skulle överlåtas till ideella krafter när tiden så medgav, alltså när museet började stå på egna ben och var så etablerat att det inte skulle behövas några årliga kommunala stöd


Sedan 1 januari 2011 ansvarar föreningen Hasse & Tage-museets vänner för drift och

marknadsföring av museet. I skrivande stund (2021-02-01) har föreningen ca 600 medlemmar, men vi vet att det finns potential att locka betydligt fler än så. Föreningens uppdrag sköts av en styrelse som väljs vid årsmötet varje år, ett årsmöte som ofta drar en stor skara medlemmar; föreningens medlemmar har ett mycket stort intresse i det som föreningen förvaltar.


Du som vill bli medlem och därmed stödja arbetet med att sprida Hasse & Tages finurligheter och stora glädje kan ansöka om medlemskap.

Organisationsnummer:  802453-9697   Bankgiro 728-9010   Swish 1230192690 (medlemskap Swish 123 154 22 65)  Momsreg nr SE802453969701 

Bank Sparbanken Skåne, Tomelilla 8313-9 524 262 008-5  IBAN SE67 8000 0831 3952 4262 0085 BIC SWEDSESS eller SWEDSESSXXX