Styrelsen

STYRELSEN


Ordförande:      Torgny Larsson (avgick 23-09-01)

Vice ordf. :         Christer Hovbrand

Sekreterare:     Inger Åbonde

Kassör:               Göran Göransson

Ord. ledamot:   Göran Brante

Ord. ledamot:   Ewa Carnbrand

Ord. ledamot:   Lars Yngve


Ersättare:          Charlotte Rosdala

Ersättare:          Tina Bergström-Darrell

Intendent:          Ellen Rosdala